RSS

ความหมาย ความแตกต่างของ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก โรงแรม

ความหมาย ความแตกต่างของ คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก โรงแรม

ในปัจจุบัน หลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อเรียกที่พักอาศัยที่ทำไว้เพื่อขาย หรือเพื่อให้เช่า เป็นรายวัน รายเดือน ซึ่งต่างก็มีชื่อเรียกที่พักอาศัยเหล่านั้นแตกต่างกันออกไป เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ แฟลต( Flat ) หอพัก ห้องเช่า โรงแรม เป็นต้น จนทำให้เกิดความสับสนและแยกไม่ออกว่า คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้น แฟลต( Flat ) หอพัก ห้องเช่า โรงแรม นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ  ดังนี้

1. คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์ออกเป็นส่วนๆ  โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินส่วนกลาง  พูดง่ายๆคือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่สร้างคอนโดนั้นๆขึ้นมา แล้วทำการปล่อยให้ผู้ซื้อได้มาทำการซื้อห้องพักภายในคอนโดนั้นๆ ผู้ที่ทำการซื้อห้องพักภายในคอนโดนั้นๆไปสามารถมีสิทธิ์ครอบครองส่วนบุคคลได้อย่างเต็มที่  ลักษณะของคอนโดส่วนใหญ่ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ โดยอาจมีหรือไม่มีห้องน้ำในตัวก็ได้  อาจเรียกชื่ออื่นๆได้ เช่น บ้านลอยฟ้า ห้องชุด บ้านบนตึกสูง เป็นต้น

2. อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเช่า ซึ่งจะเป็นที่พักอาศัยหรืออาคารพักอาศัยที่ผู้อยู่อาศัยมีสิทธิ์แค่เพียงเช่าพักเท่านั้น โดยกรรมสิทธิ์ทั้งผืนดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็นของเจ้าของอพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) เพียงคนเดียว  และทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนั้นต้องปฏิบัติตามในกฏระเบียบที่อพาร์ทเมนท์กำหนดไว้  อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) ในบางแห่งจะกำหนดระยะเวลาการเข้าพักที่แน่นอน  ลักษณะของ อพาร์ทเม้นท์ หรือแฟลต( Flat ) จะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องอยู่อาศัยจำนวนหลายห้องแล้วแต่ขนาด อาศัยอยู่กันหลายครอบครัว มีทางเข้าออก ทางขึ้น-ลง ทางเดินและส่วนอื่นๆ ร่วมกัน

3. หอพัก หมายถึง สถานที่ให้เช่าพักเชิงพาณิชย์ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาอยู่ไม่เกินระดับปริญญาตรี  เปิดให้เข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนจากผู้ขอพัก และไม่ใช่หอพักที่ดำเนินการโดยสถานศึกษา ส่วนมากหอพักจะมีขนาดเล็กและราคาค่าเช่าถูกกว่า อพาร์ทเม้น

            * ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ คำว่า “หอพัก” ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507  หมายถึง สถานที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

– เป็นสถานที่ที่จัดขึ้นเพื่อรับผู้พักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

– ผู้พักเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

– ผู้พักอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน

– มิใช่หอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หอพักที่กำหนดในกฎกระทรวง

ลักษณะเฉพาะของหอพัก คือ เป็นสถานที่ที่ “จัดขึ้นเพื่อรับผู้พัก” โดยจะต้องมีลักษณะสำคัญ  สองประการ คือ  1. มีการจัดสถานที่ขึ้นเพื่อรับผู้พัก เช่น มีห้องนอน และเครื่องใช้ในการหลับนอน ห้องน้ำ และห้องส้วม เป็นต้น    2. เจ้าของมีเจตนารับผู้พักเพื่อ เอาค่าตอบแทน

“ผู้พัก” หมายความว่าผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเข้าอยู่ในหอพักโดยให้ทรัพย์สินตอบแทน

“การศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย    โรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนราษฎร์

4. โรงแรม หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อให้บริการผู้เดินทางในด้านของที่พักอาศัย อาหาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพักอาศัย ในลักษณะของการพักผ่อนหรืออยู่ชั่วคราว โดยส่วนมากจะมีระยะเวลาที่ชัดเจนและไม่ยาวนานนัก

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , ,

สาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าใน หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ แพง และวิธีแก้ไข

หลายๆคนที่พักอาศัยอยู่ตาม หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น ที่ต้องจ่ายค่าไฟตามข้อกำหนดของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น ในแต่ละที่ โดยเจ้าของกิจการ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น ต่างๆนั้น มักจะคิดค่าไฟบวกเพิ่มเข้าไปจากราคาจริงที่การไฟฟ้าคิดราคาค่าใช้จ่ายมา

โดยเจ้าของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น มักจะใช้วิธีบวกราคาเพิ่มเข้าไป โดยคิดเป็นหน่วยละประมาณ 5 – 10 บาท แล้วแต่ความเหมาะสม หรือความต้องการของเจ้าของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น นั้นๆ

ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น เกิดความรู้สึกว่า ค่าไฟฟ้า ที่ต้องจ่ายนั้นแพงเกินจริงไปมาก ยิ่งบางคนต้องเปิดแอร์ มีตู้เย็น มีเตาอบไมโครเวฟ มีหม้อหุงข้าว รีดผ้าบ่อยๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะยิ่งทำให้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแพงมากๆ

นอกจากสาเหตุหลักที่เกิดจากผู้อยู่อาศัยเองนั้น ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น ในแต่ละเดือนแพงเกินความเป็นจริงอีกด้วย

สาเหตุหลักๆ เช่น

1. เสียบปลั๊กไฟต่างๆทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้งาน

2. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ให้เย็นเกินไป หรือ แอร์รุ่นเก่าๆที่ไม่มีฉลากเบอร์ 5

3. ไม่เคยล้างเครื่องปรับอากาศ (แอร์) เลย ทำให้สกปรก อุดตัน และแอร์ไม่ค่อยเย็น ทำให้แอร์ทำงานหนัก กินไฟกว่าปกติ

4. เปิดทีวีทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น หรือปิดแต่รีโมท แต่ไม่ได้ปิดสวิชที่ตัวเครื่องทีวี พร้อมดึงปลั๊กออก

5. รีดผ้าทีละน้อยๆ แต่บ่อยๆ ทำให้กินไฟได้

6. ปรับตู้เย็นให้เย็นเกินไป

7. เกิดไฟฟ้ารั่ว อาจมีสาเหตุจากสายไฟเก่า หรือชำรุด

8. มิเตอร์ปั่นไฟ มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้จ่ายไฟไม่พอ หรือถูกปรับแต่ง ทำให้มิเตอร์หมุนเร็วกว่าปกติ ค่าไฟจึงเป็นหลายหน่วย

9. ถูกทางเจ้าของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น โกงเลขมิเตอร์ หรือคำนวณค่าไฟฟ้าผิด

 

วิธีแก้ไข ที่พอจะสามารถทำให้ค่าไฟฟ้าไม่แพงมาก ลดค่าไฟฟ้าลงไปได้ก็คือ

1. สับคัตเอาท์ไฟลง เมื่อไม่ได้อยู่ในห้อง หรือ พยายามถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

2. ปรับอุณหภูมิแอร์ไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส และเลือกใช้แอร์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

3. ควรล้างแอร์ทั้งระบบทุกๆ 4-6 เดือน และแต่ละเดือนควรถอดแผ่นกรองอากาศออกมาล้างเอง

4. ปิดทีวีเมื่อไม่ได้ใช้งาน พร้อมปิดสวิชที่ตัวเครื่อง และดึงปลั๊กออกด้วย

5. รีดผ้ารวดเดียวให้เสร็จ พร้อมปรับไฟแรงอ่อนให้เหมาะสมกับผ้าที่รีด และไม่เปิดเตารีดทิ้งไว้

6. ปรับตู้เย็นให้ความเย็นพอเหมาะ และเลือกตู้เย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

7. ตรวจสอบสภาพสายไฟว่ามีขาด เก่า หรือ ชำรุดไหม พร้อมเปลี่ยนและแก้ไขให้สมบูรณ์

8. แจ้งทางการไฟฟ้าโดยตรงให้มาทำการตรวจสอบมิเตอร์ ตรวจสอบค่าต่างๆของมิเตอร์ไฟฟ้า

9. ตรวจสอบบิลค่าไฟฟ้าให้ละเอียดก่อนจ่ายเงินให้กับ ผู้ดูแลหรือเจ้าของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น

สาเหตุหลักและวิธีการแก้ไขเรื่องปัญหา ค่าไฟฟ้าแพง สำหรับ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้น ก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้ครับ ลองนำไปตรวจสอบ และแก้ไขกันดูนะครับ การประหยัดไฟ ก็สามารถช่วยทั้งตัวเราให้มีเงินเหลือ ช่วยทั้งชาติให้ประหยัด และยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกเราด้วยครับ

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

สิ่งที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมหอพัก ห้องเช่า ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด

สาเหตุและสิ่งที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมหอพัก ห้องเช่า ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด

1. เปิด-ปิด ประตูเสียงดัง

2. ทำของหล่นลงพื้น

3. ทำอาหารที่มีกลิ่นรุนแรง

4. จอดรถไม่เอื้อเฟื้อต่อคนอื่นในที่จอดรถของหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด

5. เปิดทีวี วิทยุ เสียงดัง

6. มีเด็กอ่อนร้องไห้

7. มีเด็กวัยกำลังซนวิ่งเล่น

8. ถอดรองเท้าทิ้งไวหน้าห้อง หอพัก ห้องเช่า

9. ทำหอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ สกปรก เช่นทิ้งขยะบนพื้นทางเดิน หรือบันได

10. กดลิฟเล่นทุกๆชั้น

11. มีการตั้งวงสุราเสียงดัง

12. เดินเสียงดัง เช่นสตรีใส่รองเท้าส้นสูง

เมื่อทราบถึงสาเหตุต่างๆที่สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมหอพัก ห้องเช่า ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด แล้ว ดังนั้นเรามาร่วมรณรงค์ช่วยกัน ไม่ก่อความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมหอพัก ห้องเช่า ห้องพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโด กันดีกว่าครับ ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

หลักฮวงจุ้ยเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย

หลักฮวงจุ้ยเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย เช่น หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม

1. หน้าบ้าน

หน้าบ้านเป็นส่วนสำคัญที่สุดของบ้าน เพราะเป็นทางผ่านของโชคลาภ ประตูหน้าบ้านต้องทำให้แข็งแรงทนทาน หากมีส่วนใดคดงอแตกร้าวต้องรีบซ่อมแซมให้สมบูรณ์เหมือนเดิม ประตูถือว่าเป็นทางเข้าออกของพลังชี่หรือลม และเป็นเส้นทางของการนำเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตด้วย ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการตั้งประตูหน้าต่างในแนวเดียวกัน อย่ามีต้นไม้ใหญ่มาขวางหน้าบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามทำซุ้มประตูเลียนแบบศาลเจ้า เน้นให้วงกบตรงไม่คดงอและทำกันสาดยื่นกันแดดออกมาเล็กน้อย จะทำให้บ้านรับเงินทองดี และควรรักษาความสะอาดของหน้าบ้านอยู่ตลอดเวลา ไม่ควรปล่อยให้ใบไม้เหี่ยวแห้งหล่นเกลื่อนกลาด ไม่น่ามอง จะช่วยเสริมสิริมงคลให้ตัวบ้านยิ่งขึ้น

2. ห้องน้ำ

ห้องน้ำห้ามตั้งอยู่กลางบ้าน เพราะจะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเจ็บป่วยเกี่ยวกับช่องท้องและลำไส้ และยังมีผลเกี่ยวกับสุขอนามัยด้วย และตามหลักความสวยงามจึงไม่ควรตั้งห้องน้ำหรือประตูห้องน้ำตรงกับประตูบ้าน เพราะเมื่อเปิดประตูบ้านควรจะได้พบกับสิ่งสวยงามมากกว่าที่จะมาเจอห้องน้ำเลย

3. ภาพวาด

ภาพวาดที่นำมาติดในบ้าน นอกจากความสวยงามแล้วยังแฝงความหมายอันเป็นมงคลอีกด้วย เช่น ภาพน้ำตก เชื่อว่าเป็นการเสริมโชคลาภ และกระแสน้ำต้องไหลในทิศทางที่เข้าสู่ตัวบ้านจึงจะถือว่าเป็นมงคล ถ้ากระแสน้ำไหลออกนอกบ้าน จะทำให้โชคลาภไหลออกจากบ้านหมด

4. หน้าต่าง

ไม่ควรหันหัวเตียงให้ชนหน้าต่างเพราะจะทำให้ฝุ่นควัน รวมทั้งแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอน หรือหากกระจกหน้าต่างแตก อาจเป็นอันตรายได้ หากลักษณะห้องบังคับให้ใช้ผ้าม่านบังไว้  หน้าต่างที่ถูกหลักควรจะเปิดออกไปข้างนอก เป็นรูปแปดเหลี่ยมหรือวงกลม ซึ่งอาจจะเสริมฮวงจุ้ยด้วยการวางต้นไม้เล็กๆ ไว้ที่ริมหน้าต่าง หรือแขวนกระดิ่งลมไว้ก็ได้เพื่อเสริมดวง นอกจากนี้ถ้าหน้าต่างหรือกระจกมีการแตกร้าวต้องรีบเปลี่ยนและซ่อมแซม เพราะจะทำให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางใจกันขึ้นมาได้

5. ต้นไม้

ศาสตร์ของฮวงจุ้ยมีความเชื่อว่า ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต เป็นตัวแทนของพลังชี่ภายในบ้าน ดังนั้น ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่ปิดทางเข้าบ้าน ไม่ควรปลูกต้นไม้ เช่น ไผ่ กระถิน รกครึ้มจนมองไม่เห็นตัวบ้าน และหากต้นไม้ที่บ้านล้มหรือเอียง ตายทั้งยืนต้นให้จัดการโค่นทิ้งแล้วปลูกใหม่จะดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ชิดบ้านเกินไป นอกจากจะทำให้บ้านทรุดเร็วแล้ว ก็จะทำให้คนที่อยู่ในบ้านรู้สึกอึดอัด อยู่บ้านไม่สบายเท่าที่ควร

6. บันได

บันไดที่มุ่งลงทางต่ำกว่าทางเข้าบ้าน จะมีผลให้ชีวิตมีรายได้ที่ลดต่ำลงนั่นเอง ในอีกลักษณะหนึ่งคือบันไดไม่ควรมุ่งตรงมาทางประตูบ้าน เพราะจะทำให้เงินทองไหลออกได้เช่นกัน หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้ใช้ฉากกั้นทางขึ้นบันไดแล้วคุณเดินอ้อมสักนิด หรือตั้งลูกแก้วบังทิศทางของบันไดไว้ก็สามารถบรรเทาได้เช่นกัน

7. โคมไฟ

การติดโคมไฟประดับเพิ่มเติมสามารถช่วยให้บ้านสดชื่นขึ้นได้ อย่างเช่น ถ้าทางเข้าบ้านแคบให้ติดโคมไฟตามแนวทางเข้าจะช่วยให้คนในบ้านมีเรื่องดีๆ เข้ามาในชีวิต หรือติดโคมไฟตามระเบียงและดาดฟ้า นอกจากจะช่วยป้องกันโจรแล้ว ยังทำให้พลังชี่เข้ามาในบ้านในยามค่ำคืนอีกด้วย  สำหรับห้องนอนไม่ควรติดโคมไฟไว้ที่หัวนอน เพราะจะรบกวนการพักผ่อนให้ตั้งไว้มุมห้องและเลือกหลอดที่ให้แสงสลัวเพื่อผ่อนคลาย

8. นาฬิกา

นาฬิกาถือเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ดำเนินไป และยังแฝงนัยแห่งความสำเร็จก้าวหน้าด้วย ถ้าในห้องหนึ่งมีมากกว่า 2-3 เรือน ถือว่ามากเกินไปไม่สมดุลกับตัวห้อง ตำแหน่งที่ดีควรอยู่ซ้ายมือของคุณ (หันหน้าออกนอกบ้าน) และนาฬิกาทรง 6 เหลี่ยม และ 8 เหลี่ยม ถือเป็นรูปทรงที่เสริมมงคลโชคลาภ

9. โต๊ะเครื่องแป้ง

โต๊ะเครื่องแป้งควรตั้งอยู่ในทิศที่ดีประจำตัว โดยที่เวลาแต่งหน้าเท่ากับเราหันหน้าสู่ทิศที่ดีของตัวเอง ซึ่งเป็นความหมายว่าเราได้นำเอาโชคดีมาสู่ตัวเองตั้งแต่เช้า เมื่อทำ การแต่งหน้าหรือในทุกครั้งที่ทำการแต่งหน้า และยังเท่ากับเป็นการนำเอาความคิดที่ดีเป็นมงคลมาสู่ตัวเราเองอีกด้วย  นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความมีโชคลาภให้มากขึ้นได้ด้วยการติดหลอดไฟเอาไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้ง ซึ่งการติดหลอดไฟถือว่าเป็นการเพิ่มหลังหยาง หรือเพิ่มธาตุไฟ และโดยเฉพาะถ้าโต๊ะเครื่องแป้งตั้งอยู่ในทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องนอนจะยิ่งเป็นมงคลและโชคดีมากขึ้น  ข้อควรระวังคืออย่าให้กระจกเงาของโต๊ะเครื่องแป้งหันตรงกับเตียงนอนเพราะการหันตรงกับเตียงนอนจะทำให้คู่ชีวิตมีปัญหาในเรื่องการมีบุคคลที่สาม เข้ามาแทรกแซง ฉะนั้นจะรีบย้ายหรือหาผ้าคลุมปิดกระจกทุกคืนเมื่อเวลาจะเข้านอน

 

ป้ายกำกับ: , ,

หลักการปลูกต้นไม้ของผู้ที่อยู่ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด

หลักการปลูกต้นไม้ของผู้ที่อยู่ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด กล่าวโดยสรุป ได้ดังนี้

1. สำรวจพื้นที่ของ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ของตัวเองว่า มีพื้นที่เพียงใด มุมไหนที่สมควรปลูกต้นไม้ และที่สำคัญต้องดูด้วยว่า พื้นที่ตรงนั้น โดนแดดมากน้อยแค่ไหน ส่วนใหญ่ ผู้ที่อยู่ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด จะนิยมปลูกต้นไม้ไว้ที่ระเบียงห้อง

2. เมื่อได้มุมที่สมควรจะปลูกต้นไม้แล้ว ก็ให้ดูว่า ต้นไม้อะไรที่เหมาะสมที่สุด หลักการเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมดูได้จากสิ่งเหล่านี้ เช่น เป็นต้นไม้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่  เป็นต้นไม้ชอบแดด หรือ ไม่ชอบแดด  เป็นต้นไม้ที่ต้องรดน้ำบ่อยเพียงใด  เป็นต้นไม้มีกลิ่นแรงเกินไปไหม

3. สำหรับคนที่อยู่ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่ระเบียงอยู่ทางทิศตะวันออก ควรเลือกต้นไม้ ที่ไม่ชอบแดด ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใบ เช่น เฟิร์น พลูด่าง กล้วยไม้  สับปะรดสี และเสน่ห์จันทร์ซึ่งเป็นต้นไม้จำพวกว่าน จัดเป็นไม้มงคลด้วย

4. สำหรับคนที่อยู่ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่ระเบียงอยู่ทางทิศตะวันตก หรือ ระเบียงที่โดนแดดแรงๆเกือบทั้งวัน  ควรเลือกต้นไม้ที่ทนแดด ส่วนมากจะเป็นต้นไม้ดอก เช่น คุณนายตื่นสาย โป๊ยเซียน ชวนชม  หรือ ต้นไม้ตระกูลกระบองเพ็ชร  ซึ่งจะทนทาน  และไม่ต้องรดน้ำบ่อย

ก็ฝากเอาไว้ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ตาม หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ที่มีใจรักในธรรมชาติ และต้องการตกแต่ง หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด เพื่อความสวยงาม  แต่อย่างไรก็ตาม ปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องหมั่นดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ที่ปลูกด้วยนะครับ เดี๋ยวต้นไม้มันจะตายไปซะก่อน และควรดูหลักฮวงจุ้ยสำหรับ บ้าน หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ด้วย

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

305 เลขอาถรรพ์ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเลขที่

 

>>>>>> เลข อาถรรพ์ 305 ลองอ่านกันดูนะครับ <<<<<<

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

กรุงเทพฯ 22 พ.ค.-หนุ่มใหญ่เสพยาเกินขนาด
เสียชีวิตคาห้องพักย่านอ่อนนุช ตำรวจคาดเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่า 3 วัน
นายเกียรติศักดิ์ กิตติโฆษน์ อายุ 39 ปี อาชีพคนขับรถ
แท็กซี่ นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องพักเลขที่ 305 จุฑาแมนชั่น
ตรงข้ามซอยอ่อนนุช 35 ที่เกิดเหตุพบสายยาง ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เสพยาตกอยู่ ตำรวจจึงสันนิษฐานว่า ผู้ตายอาจ
เสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิต
ทั้งนี้ ในห้องพักยังล็อกกลอนจากด้านใน ทำให้ตำรวจตัด
ประเด็นชิงทรัพย์ทิ้ง เบื้องต้นได้ส่งศพไปชันสูตรที่สถาบัน
นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจแล้ว.-สำนักข่าวไทย

อัพเดตเมื่อ 2009-05-22 03:09:26
คืออย่างนี้ครับ ไอ้ข่าวนี้มันเกิดขึ้นใกล้ตัวผมมาก
เพราะผมอยู่ห้องตรงข้ามกับมัน
ซึ่งวันที่เค้ามาเอาศพเหม็นมากครับ
แล้วทีนี้เลยลองมาหาข้อมูลในเนทว่าเค้าหน้าตายังไง
คนไหนแต่ไม่ปรากฏหลักฐาน
แต่ดันไปรู้ข้อมูลที่น่าตกใจไปมากกว่านั้น
คือ ผมใช้กูเกิ้ลค้นหาคำว่า “ตาย ห้อง305
ซึ่งมีหน้าที่แสดงขึ้นมามากมาย
แต่ล้วนเป็นข่าวคนตายในห้อง305ทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็รามอินทรา ลาดพร้าว มีนบุรี ต่างจังหวัดก็มี
สาเหตุการตายก็เกิดจาก ฆ่ากันเสียเป็นส่วนมาก
ไม่เชื่อ ลองเสิร์ชดูสิครับ
แล้วการตายที่ว่าจะเกิดจากการทำตัวไม่ดีทั้งสิ้น
ทั้งมีกิ้ก เสพยา ปล้น

นอกจากห้องพักแล้วบ้านเลขที่ 305 ก็ยังมีคนตายอีกเป็นจำนวนมาก
“ทำไมใครก็พากันต้องตายในห้อง305
ผมจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าถ้าเราค้นหาจนครบ
จะมีคนตายในห้อง 305 จากแมนชั่น อพาร์ทเม้นต่างๆ กี่คน
แล้วทำไมต้องตายเฉพาะเลข 305 นี้
ผมลองค้นหาเลขอื่นเช่น 306 307 408 409
สารพัด กลับไม่มีหรือมีก็น้อยมาก
จากการวิเคราะห์ด้วยหลักฮวงจุ้ยของจีน เลข 305
แปลว่า ไม่ –เกิด 3 แปลว่าเกิด 5 แปลว่าไม่
รวมแล้วคือ ไม่เกิด นั่นก็คือ “ตาย”นั่นเอง

ผมไปค้นหาต่อถึงข่าวอาชญากรรมต่างประเทศ
มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ 305 อีกมากมาย
เช่นจำนวนคนตายในเหตุวินาศกรรม เลขทะเบียนรถที่ใช้ระเบิด
เที่ยวบิน305 ที่ตกในเนปาล
ขนาดภราดรไปพักโรงแรมห้อง 305 ไฟยังไหม้เลย
และจากข้อมูลเหล่านี้ยิ่งทำให้ผมต้องค้นหาสาเหตุของมันต่อไปอีก
ผมนำ 3 + 5 = 8 เลข 8 ถ้าเรากลับตัวมัน
จะเป็นเครื่องหมาย อินฟินิตี้ ที่แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด
นั่นหมายถึง 305 จะก่อให้เกิดความตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

พระที่วัดลาดปลาเค้าท่าน ให้ความรู้มาว่า เลข 305
เกี่ยวข้องกับตำราโหราศาสตร์พม่า
เป็นเลขที่ถูกสาปแช่งให้วิบัติ ใครที่เกี่ยวข้อง
กับเลขนี้ต้องหายนะมานานนับร้อยๆ ปี
เพราะวันที่! พม่าแพ้สงครามไทยนั้นเกิดขึ้น วันที่ 30 เดือน 5
พม่าแค้นมากจึงลงเลขยันต์ตัวนี้ใส่ไว้ใต้ฐานเจดีย์
ท่านบอกว่า 305 เป็นเลขผี เลขไม่มงคล เหมือ 13 ของฝรั่ง
เลขไทยมีแต่รู้กันว่า 9 ดี 1 ดี แต่ไม่มีใครรู้ว่า 305 นั่นไม่ดี
ท่านบอกว่าตอนนี้ใครที่มีความผูกพันธ์ ใกล้ชิดกับเลขนี้
ให้นำแผ่นทองไปติดทับเลข 5 เสีย
ให้เหลือ 30 ไว้ จะได้ดีแทน

ท่านยังบอกอีกว่า เวลาที่ผีออกมาอาละวาดผู้คน
ก็จะออกกันตอน ตี 3.05 เช่นกัน

” ระวังเอาไว้นะครับ 305 ” ผมเตือนคุณแล้ว

ข้อมูลจาก forword mail

ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการอ่านนะครับ ทุกๆท่าน สำหรับใครที่อยู่ หอพัก ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ คอนโด ห้องหมายเลข 305 ก็คงหวาดๆกลัวๆกันไปตามๆกัน  สำหรับบางคนก็คงไม่เชื่อหาว่าเป็นเรื่องงมงาย  แต่สำหรับผมเอง เลี่ยงได้ก็เลี่ยง เพื่อความสบายใจดีกว่าครับ  บางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับ

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,